برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

 

 

شرح وظایف معاون امور اداری و مالی

1- بهسازی و توسعه کمی و کیفی منابع انسانی به عنوان باارزش ترین سرمایه های مرکز.

2-بهبود مداوم عملکردها، فرایندها و فعالیت ها در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان (داخلی و خارجی).

3-رعایت کامل قوانین و مقررات موجود و اجرای مناسب مصوبات و سیاست های دانشکده.

4-افزایش بهره وری از طریق به کارگیری بهینه منابع مالی و انسانی موجود.

5-شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استضار مقام مافوق.

6-نظارت و هماهنگی لازم در امور و پشتیبانی کلاس های درس، بخش های بالینی، پری کلینیک های آموزشی و پژوهشی و گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده.

لیست اخبار صفحه :1
انتخاب همه نمک کم اما تصفیه شده یددار
پویش ملی تغذیه سالم

انتخاب همه نمک کم اما تصفیه شده یددار

-نمک باید به مقدار بسیار کم مصرف شود و همان مقدار کم نمک نیز فقط از نوع تصفیه شده یددار باشد . -نمک عامل مستعد کننده برای فشار خون است . -در فرد مبتلا به فشارخون توصیه می شود همان مقدار مصرف کم نمک در روز هم از حد معمول کمتر باشد ، منظور از مصرف نمک ، کل نمک موجود در مواد غذایی است که وارد بدن می شود. - همچنین دندانپزشکان توصیه می کنند به دلیل جذب نمک از طریق مخاط دهان ، افراد مبتلا به فشارخون بالا برای پاکسازی و یا تسکین درد از دهانشویه آب نمک استفاده نکنند. # پویش ملی تغذیه سالم

    تنظیمات قالب