برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

در خصوص بهره برداری از مصوبات نشست های مختلف شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی توجه به نکات زیر ضروری می باشد :

اساسنامه شورا به استناد اختیارات قانونی ناشی از ماده 6 قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مشتمل بر یازده ماده شکل گرفته و کلیه مصوبات شورا بر مبنای شرح وظائف مندرج در این اساسنامه می باشد . از تاریخ اولین نشست شورا ( 29/4/1355 ) تا کنون حسب ضرورت ها ومقتضیات آموزش دندانپزشکی در کشور این مصوبات شکل گرفته است و مجموعه مصوبات هر نشست جهت پیشبرد امور و راهگشائی در آن مقطع تصویب شده است . بنابراین در مطالعه مجموعه مقررات و دستورالعملهای مصوب احتمال مواجه شدن با مقرراتی که در نشست های بعدی اصلاح و یا حتی کن لم یکن شده است ، وجود دارد. در چنین مورادی آنچه قابل استناد و معتبر می باشد مصوبات نشستی است که برای آخرین بار به موضوع مورد نظر پرداخته است . چنانچه در برداشت از مفاهیم و مفاد موضوعات ابهامی وجود داشته باشد کاربران عزیز می توانند از طریق مکاتبه با دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تماس برقرار نمایند.

 

لطفــا شماره نشست مورد نظـررا انتخـاب فرمائیــد

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27  28  29  30
31 32 33 34  35 36 37 38 39 40
لیست اخبار صفحه :1
انتخاب همه نمک کم اما تصفیه شده یددار
پویش ملی تغذیه سالم

انتخاب همه نمک کم اما تصفیه شده یددار

-نمک باید به مقدار بسیار کم مصرف شود و همان مقدار کم نمک نیز فقط از نوع تصفیه شده یددار باشد . -نمک عامل مستعد کننده برای فشار خون است . -در فرد مبتلا به فشارخون توصیه می شود همان مقدار مصرف کم نمک در روز هم از حد معمول کمتر باشد ، منظور از مصرف نمک ، کل نمک موجود در مواد غذایی است که وارد بدن می شود. - همچنین دندانپزشکان توصیه می کنند به دلیل جذب نمک از طریق مخاط دهان ، افراد مبتلا به فشارخون بالا برای پاکسازی و یا تسکین درد از دهانشویه آب نمک استفاده نکنند. # پویش ملی تغذیه سالم

    تنظیمات قالب