برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 

Saeid Safari
Master of Computer Engineering, School of Dentistry
Urmia University of Medical Sciences

        نام و نام خانوادگی : سعید صفری
        رتبه علمی : ارشد
        مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
        سمت :
مسئول امور عمومی و فناوری اطلاعات دانشکده
        پست الکترونیک : safari.saeid@umsu.ac.ir
        تلفن واحد : 33650728
        عناوین کسب شده:

فناور برتر استان در سال 1400

        https://webda.umsu.ac.ir/index.aspx?&siteid=15&pageid=4712&newsview=40733

تنظیمات قالب