برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

فعالیتهای دفتر پژوهشی

 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی بصورت سه هفته در میان در طول سال
 • برگزاری سمینار جهت خاتمه طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی
 • اقدام جهت شرکت اعضای هیات علمی در کنگره های داخلی و خارجی
 • اقدام جهت تصویب پایان نامه دانشجویان عمومی دندانپزشکی
 • اقدام جهت کمیته اخلاق پایان نامه دانشجویان عمومی و تخصصی دندانپزشکی
 • اقدام جهت تسویه حساب پژوهشی پایان نامه های دانشجویی
 • اقدام جهت تسویه حساب اداری طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی
 • اقدام جهت داوری(مراحل اولیه، نهایی و تطبیقی) ، مکاتبات طرح و مراحل تصویب طرح های تحقیقاتی
 • اقدامات لازم جهت ارائه مدارک و ارائه اطلاعات برای مراسم هفته پژوهش در آذرماه هر سال
 • همکاری با دفتر آموزش تخصصی دندانپزشکی جهت شرکت در اعتبارسنجی فعالیتهای پژوهشی دانشکده های دندانپزشکی
 • جمع آوری و ثبت کلیه آمار و اطلاعات پژوهشی دانشکده و به روز نمودن آن
 • صدور معرفی نامه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت دریافت وسایل و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام طرح تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویی از دانشگاهها ، بیمارستانها ، سازمانها و ...
 • تهیه نامه و ارائه آمار و اطلاعات و تکمیل فرم ها ی مختلف برای دانشگاه و وزارت بهداشت و وزارت علوم در طول سال و با هماهنگی دفتر مطالعات دانشگاه
 • کلیه اقدامات در خصوص پژوهانه اعضای هیات علمی(از اطلاع رسانی جهت ثبت نام تا امضاء قرارداد و ارسال مدارک و تسویه حساب
 • اقدام جهت درخواست مجوز آرم دانشگاه، چاپ توسط دانشگاه، ارائه پیشنهاد اثر و درخواست امتیاز برای آثار ترجمه و تالیفی اعضای هیات علمی
 • شرکت در جلسات و دوره های آموزشی به منظور افزایش دانش و توان فردی
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب ضوابط و مقررات اداری

فایل ها

تنظیمات قالب