English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ اسفند ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 183
بازديدکنندگان این صفحه: 1206
کل بازديدکنندگان : 493425
بازديدکنندگان آنلاين : 2
آخرین بروزرسانی : 1402/09/15

وظیفه مدیر گروه عبارت است از :

  الف) تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

  ب ) ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

  ج ) نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی

  د) تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

  هـ ) تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

  و ) تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی با طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است. 

  ز ) پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

  ج ) انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتابها ، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده

  ط ) پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آمو زشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

  ی ) ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

 

 وظیفه گروه عبارت است از :

  الف) هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط

  ب ) تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است

  ج ) نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سر فصل های مصوب

  د ) اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه

  هـ ) اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان

  و ) بررسی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی - پژوهشی دانشکده یا آموزشکده

  ز ) اظهار نظر درباره بورسها و ماموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی - پژوهشی دانشکده یا آموزشکده

  ح ) پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی

  ط ) ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی - پژوهشی

  ی ) برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است .

ک ) بررسی و اعلام نظر بر اصلاح سر فصلها و تجدید نظر در عنوان درسها ( از حیث اصلی یا اختیاری بودن ) و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی