English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

نام و نام خانوادگی: مجید رضازاده

سمت: مدیر واحد امور مالی و حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: مهران شاهبازی

سمت: حسابدار

 

نام و نام خانوادگی: زهرا جلیل زاده

سمت: حسابدار

 

تلفن تماس واحد: 33379562