English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

 

 

 

  نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی رضایی ترکمانی 

 

  رشته تحصیلی: دندانپزشک عمومی

 

  ایمیل:  dr.torkamany@gmail.com