English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٨

شرح وظایف کمیته نقل و انتقالات:

 

  1. بررسی درخواست انتقالی دانشجویان مبدا به مقصد
  2. بررسی درخواست مهمانی دانشجویان مبدا به مقصد
  3. بررسی درخواست مهمانی دانشجویان مقصد به مبدا
  4. بررسی درخواست انتقالی دانشجویان مقصد به مبدا
  5. بررسی دانشجویان از نظر انضباطی زمان مهمانی یا انتقالی