English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨

اعضاء :

  1. رئیس دانشکده
  2. معاون پژوهشی
  3. معاون آموزشی
  4. مدیر گروه ها
  5. رئیس اداره اموزش
  6. عضو هیئت علمی دانشکده
  7. رئیس اداره امور عمومی
  8. نماینده حراست