English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

ترويج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجويان

ايجاد بستـر مناسـب براي رشـد و اعتلاء علمي دانشجويان و پژوهشگران آينده

ايجــاد فرصــت بــراي شناسايــي و شکوفايــي  استعدادهاي دانشجويان

ايجــاد نشــاط عـلمــي و پــويايــي در راستــاي  فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجويان

ايجــاد زمينــه مناســب به منــظور حمايتهــاي مادي و معنوي از فعاليتهاي علمي دانشجويان

ایجاد محیطی مناسب برای پرورش توانایی