English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨

اهم شرح وظایف مدیران گروه ها

مدیر ان گروه ها : دکتر

 

ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضاء هیئت علمی اعم از آموزشی ( نظری – عملی ) ، پژوهشی ، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انظباط کاری اعضاء هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن .

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده .

تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی جهت اجرا  .

ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه .

ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده .

شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط .