English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩


نام و نام خانوادگی : فروغ آقاجانزاده


سمت: کارشناس پژوهشی


تلفن تماس: 33379567


اهم شرح وظایف کارشناس پژوهشی

راهنمایی دانشجویان در کلیه مراحل تصویب و اجرای پایان نامه های دندانپزشکی .

نظارت بر حسن اجرای مراحل مختلف پایان نامه ها ، اعم از اخذ عنوان و ارائه پروپوزال ، طرح و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و  اجراءودفاع از پایان نامه .

بررسی پایان نامه ها از نظر تکراری نبودن موضوع و انطباق پایان نامه ها با مقررات پژوهشی دانشگاه .

بررسی طرح های تحقیقاتی از نظر انطباق با مقررات پژوهشی دانشگاه .

صدور دعوت نامه برای داوران و اساتید راهنما و مشاور جهت شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه.

صدور دعوت نامه برای اعضاء شورا و مدعوین جهت شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده.