English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧

پری کلینیک دندانپزشکی قدس

واقع در خیابان پنجراه کوچه شهید نعمتی 

 

تلفن تماس :32251330