English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

 

چطور مدرک دانشنامه تحصیلی و ریز نمرات خود را دریافت کنم؟

دریافت مدرک دانشنامه غیر حضوری و از طریق سامانه http://eg.behdasht.gov.ir می باشد. جهت کسب اطلاعات یشتر با کارشناسان صدور دانشنامه خانم ها دهقان و قاسمی به شماره تلفن تماس 04431937240 تماس حاصل فرمایید.


چطور برای درخواست میهمانی به سایر دانشگاه ها اقدام کنم؟

درخواست میهمانی به سایر دانشگاه ها غیر حضوری و از طریق سامانه http://guest.behdasht.gov.ir می باشد.


چطور برای درخواست انتقال به سایر دانشگاه ها اقدام کنم؟

درخواست انتقال به سایر دانشگاه ها غیر حضوری و از طریق سامانه http://transmission.behdasht.gov.ir می باشد.


چطور برای اخذ معافیت نظام وظیفه اقدام کنم؟

اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویانی که تاریخ شروع به تحصیل ایشان پیش از تاریخ اعزام می باشد از طریق سامانه معافیت تحصیلی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن کارشناس معافیت تحصیلی آقای کریمیان به شماره تلفن 04431937176 تماس حاصل فرمایید.


چطور برای دریافت کارت دانشجویی مجدد اقدام کنم؟

صدور کارت دانشجویی مجدد نیاز به درخواست کتبی و واریز فیش صدور کارت مجدد دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس صدور کارت دانشجویی آقای حاجی زاده به شماره تلفن تماس 04431937136 تماس حاصل فرمایید.


چطور برای بررسی وضعیت استعداد درخشان اقدام کنم؟

درخواست عضویت و یا بررسی وضعیت استعداد درخشان از طریق سامانه صورت می پذیرد جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس استعداد درخشان خانم اکبرپور به شماره تلفن تماس 04431937323 تماس حاصل فرمایید.


چطور در خصوص مشکل بدهی و پرداخت شهریه اقدام کنم؟

در صورت بروز مشکل در شهریه با کارشناس امور مالی پردیس خودگردان دانشگاه آقای حاجی زاده به شماره تلفن 04431937136 اقدام نمایید.

 

چطور برای ورود به سیستم هماوا اقدام کنم؟

برای ورود به سامانه هماوا از آدرس http://sama.umsu.ac.ir اقدام نمایید. در صورت بروز مشکل یا احراز هویت و یا مسدودی در سیستم با خانم مهندس سلطانزاده به شماره 04431937279 تماس حاصل فرمایید.

 


چطور برای فعال کردن رمز عبور سیستم هماوا اقدام کنم؟

شناسه کاربری جهت ورود به سیستم شماره دانشجویی و رمز عبور پیش فرض دانشجویان کدملی می باشد که ملزم به تغییر رمز پس از اولین ورود به سیتستم می باشند. در صورت بروز مشکل یا احراز هویت و یا مسدودی در سیستم با خانم مهندس سلطانزاده به شماره 04431937279 تماس حاصل فرمایید.


چطور مشکل ارزشیابی اساتیدم را پیگیری کنم؟

برای ارزشیابی استید در بازه زمانی مقرر با مراجعه به سامانه http://sama.umsu.ac.ir اقدام نمایید در صورت برور هرگونه مشکل در سامانه با کارشناس ارزشیابی آقای شکیبی به شماره تماس 04431937209 تماس حاصل فرمایید.

 

چطور به سامانه آموزش مجازی مراجعه کنم؟

برای استفاده از آموزش مجازی از طریق سامانه نوید به آدرس http://umsunavid.vums.ac.ir/ اقدام فرمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل ا کارشناس سامانه نوید خانم صادق زاده به شماره تلفن 04431937382 اقدام فرمایید.


در زمان انتخاب واحد با پیام تداخل برنامه هفتگی یا برنامه امتحانی مواجه می شوم و امکان انتخاب واحد ندارم، چکار کنم؟

برای بررسی موضوع با کارشناس برنامه ریزی دانشکده محل تحصیل خود تماس حاصل فرمایید. تا تاریخ امتحان یا برنامه هفتگی درس مورد نظر شما را بررسی کند.


چطور می توانم اعتراض به نمره امتحانی خود را ثبت کنم؟

برای ثبت اعتراض به نمره هفتاد و دو ساعت پس از تاریخ ثبت موقت نمره توسط استاد فرصت اعتراض دارید. اگر در بازه هفتاد و دو ساعت هستید ولی امکان اعتراض به نمره فراهم نیست با کارشناس برنامه ریزی دانشکده محل تحصیل خود تماس بگیرید ممکن است تیک امکان اعتراض به نمره برای  درس ثبت نشده باشد.

 

دانشجوی  میهمان در این دانشگاه هستم ولی هیچ درسی در انتخاب واحد نمی توانم اخذ کنم، چکار کنم؟

برای رفع مشکل عدم مشاهده دروس در انتخاب واحد در سایت خود نیمرخ تحصیلی را بروز رسانی کنید، اگر باز هم دروس مشاهده نشد با کارشناس برنامه ریزی دانشکده محل تحصیل خود تماس بگیرید ممکن است تیک امکان اخذ درس برای دانشجویان میهمان برای  درس ثبت نشده باشد.

 

 درس هایی که در انتخاب واحد ارائه شده است را نمی توانم اخذ کنم، چکار کنم؟

برای رفع مشکل انتخاب واحد در سایت خود نیمرخ تحصیلی را بروز رسانی کنید، اگر باز هم دروس مشاهده نشد یا قابل اخذ نبود با کارشناس برنامه ریزی دانشکده محل تحصیل خود تماس بگیرید ممکن است درس برای ورودی شما تفکیک ثبت نشده باشد.