مدارک لازم جهت تشکیل پرونده معاونت آموزشی

ردیف

نوع مدرک

1

تکمیل فرم ثبت نامی  فرم مشخصات فردی + فرم تعهد سهمیه ثبت نامی

2

عکس 4*3  6 قطعه

3

کپی شناسنامه  یک سری از تمام صفحات     

4

کپی کارت ملی یک سری  پشت و رو

5

اصل و کپی گواهی دیپلم متوسطه سالی واحدی، یا گواهی پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه

6

اصل و کپی ریزنمرات دیپلم  متوسطه سالی واحدی، یا گواهی پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه

7

اصل و کپی گواهی پیش دانشگاهی  متناسب با نظام آموزشی

8

اصل و کپی ریزنمرات پیش دانشگاهی  متناسب با نظام آموزشی

9

کد رهگیری استعلام و تاییدیه مدرک تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی  https //emt.medu.ir

10

کد رهگیری ثبت نام جهت دریافت معافیت تحصیلی مشمولین نظام وظیفه جهت ورودی های ترم اول 1401 از طریق سامانه  نظام وظیفه   https //sakha.epolice.ir/

 کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت و یا دفترچه اعزام بدون مهر غیبت  برای دانشجویان پسر

11

مدرک دیپلم بهیاری برای بهیاران نظام قدیم

12

گواهی سه سال سابقه خدمتی اعم از دولتی و یا غیر دولتی به عنوان بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاری محل خدمت برای بهیاران

13

گواهی دیپلم بهیاری نظام جدید و پیش دانشگاهی برای بهیاران نظام جدید حداکثر تا پایان 31/06/1401 به همراه کد رهگیری استعلام و تاییدیه مدرک از سامانه آموزش و پرورش

14

تکمیل فرم تعهدنامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان

15

موافقت بدون قید و شرط محل خدمت برای کارکنان و کارمندان دولتی

16

فیش جهت صدور کارت دانشجویی چندمنظوره مبلغ یک میلیون هزار ریال به حساب "تمرکز درآمدهای گروه پزشکی معاونت آموزشی"به شماره حساب 0215253732005 در بانک صادرات