مدارک مورد نیاز حراست دانشگاه :

-        کپی کارت ملی پشت و رو

-        کپی شناسنامه تمام صفحات

-        دو قطعه عکس جدید

-        کپی پایان خدمت برای دانشجویان دارای کارت پایان خدمت

-         کپی گذرنامه در صورت داشتن گذرنامه