با سلام

احتراماً،ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به استحضار کلیه پذیرفته شدگان محترم چهل و نهمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی در سال تحصیلی 1401-1402 می رساند:

جهت ثبت نام در روزهایی که متعاقباً بر اساس رشته پذیرش اعلام خواهد شد با در دست داشتن مدارک ذیل به معاونت آموزشی، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مراجعه نمایند.


لطفا ً جهت تشکیل پرونده اصل و کپی مدارک را به همراه داشته باشید.

 


نمونه فرم اخذ تعهد محضری بر اساس سهمیه قبولی :

دریافت فرمت سند تعهد محضری و وثیقه ملکی در قالب PDF

دریافت فرمت سند تعهدهای محضری و وثیقه ملکی در قالب WORD

(نکته: در صورتیکه بر روی تلفن های همراه دستیاران محترم برنامه PDF خوان وجود نداشته باشد فایل های سند تعهد محضری که بافرمت PDF می باشند باز نخواهد شد)

از آنجاییکه موارد مطرح شده در این اطلاعیه ثبت نام مربوط به تشکیل پرونده دستیاری در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشد، لذا جهت تشکیل پرونده در معاونت فرهنگی و دانشجویی و دانشکده پزشکی،کپی شناسنامه، کارت ملی،مدارک تحصیلی و عکس اضافی و سایر مدارک به همراه  داشته باشید.

آدرس: ارومیه، انتهای خیابان جهاد، جنب اورژانس، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، معاونت آموزشی دانشگاه