English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدارک مورد نیاز آقایان جهت اخذ معافیت تحصیلی نظام وظیفه:

 

*کپی کارت ملی

*کپی مدرک یا گواهینامه موقت دیپلم

*کپی مدرک یا گواهینامه موقت پیش دانشگاهی

*دوقطعه عکس 4*3پشت نویسی شده

*کسانی که دارای مدرک پایان خدمت و یا کارت معافیت یا برگ سبز اعزام هستند اصل آن را به همراه داشته باشند.

* اصل و کپی نامه انصراف از تحصیل از مقاطع دانشگاهی

*ضمنا هزینه مربوط به امور نظام وظیفه و پلیس +10 به عهده دانشجو می باشد.

کارشناس امور نظام وظیفه و امور مشمولین آقای اسمخانی شماره تلفن تماس 04431937130