English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٩ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

کمیته نظات بر آزمون های معاونت آموزشی راهکار و شیوه نامه را به دانشکده های تابعه جهت برگزاری آزمون های سالیانه ترمی، بالینی، آزمون صلاحیت های بالینی، آزمون استعداد دخشان دون دانشگاهی و... ارائه می نماید.