English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد


نام و نام خانوادگی

بازه زمانی

دکتر کامران دهقان

1398-1400

پروفسور محمدرضا محمدی فلاح

1398-1395

دکتر خدیجه مخدومی

1393-1395

پروفسور عیسی عبدی راد

1390-1393

دکتر سید جواد موسوی

1385-1390

دکتر خدیجه مخدومی

1381-1385

دکترنادر پاشاپور

1375-1381

 جلال عباس زاده

1365-1375