مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1401
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1401
 ١٥:٢٩ - 1401/06/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش خانم آقائی پر کارشناس طرح عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی
برگزاری سومین جلسه پایش طرح عدالت، تعالی و بهره وری در اموزش علوم پزشکی
سومین جلسه پایش طرح عدالت، تعالی و بهره وری در اموزش علوم پزشکی برگزار شد.
 ١١:٥٥ - 1401/06/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش آقای شکیبی كارشناس مسئول واحد اعتبار بخشي موسسه اي دانشگاه و دانشكده هاي تابعه
برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید دانشگاه با عنوان «روشهای ارزشیابی بالینی»
برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی اساتید دانشگاه با عنوان «روشهای ارزشیابی بالینی»
 ١٠:٣٦ - 1401/06/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
برگزاری فرآیند انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ٠٩:٠٢ - 1401/06/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیریت طرح و برنامه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پرسشنامه ی آنلاین به منظور تبیین وضعیت فرهنگی دانشگاه
تکمیل پرسشنامه ی آنلاین به منظور تبیین وضعیت فرهنگی دانشگاه
 ١٨:٣٥ - 1401/06/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر امور هیات علمی دانشگاه
فراخوان جذب هيات علمي متعهد خدمت
فراخوان جذب هيات علمي متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 ١١:٠٢ - 1401/06/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاونت آموزشی دانشگاه
تبریک روز کارمند
تبریک روز کارمند
 ١٨:٤٠ - 1401/06/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
به گزارش روابط عمومی دانشگاه
برگزاری شورای دانشگاه
برگزاری شورای دانشگاه
 ١٩:١٩ - 1401/06/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر امور آموزشی دانشگاه
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی از میان اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان استعداد درخشان
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی از میان اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان استعداد درخشان
 ٠٨:٤١ - 1401/06/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
اطلاعیه مصاحبه فوریت های پزشکی 1401
اطلاعیه مصاحبه فوریت های پزشکی 1401
 ١١:٣٥ - 1401/05/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به این دانشگاه
قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به این دانشگاه
 ١٣:٠٥ - 1401/05/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر امور آموزشی دانشگاه
كارگاه هاي تجزيه و تحليل آماري در نرم افزار
برگزاری كارگاه آشنایی با مطالعات مروری نظام مند و انواع متاآنالیز توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
 ٠٧:٥٧ - 1401/05/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارشناس اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه
برگزاری دومین جلسه پایش استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای معاونت آموزشی دانشگاه
دومین جلسه پایش استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.
 ١٥:٤٩ - 1401/05/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
فراخوان دوره آموزشي آموزش جامع آزمونهاي استدلال باليني
فراخوان دوره آموزشي آموزش جامع آزمونهاي استدلال باليني
 ٠٨:١٦ - 1401/05/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
 ١٢:٢١ - 1401/05/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارشناس امور مالی پردیس خودگردان دانشگاه
جدول شهریه های پردیس خودگردان
جدول شهریه های پردیس خودگردان
 ١٢:٣٢ - 1401/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
 ١١:٣٢ - 1401/05/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
ممنوع بودن خروج از کشور دانشجویان سال آخر
ممنوع بودن خروج از کشور دانشجویان سال آخر
 ١١:٠٠ - 1401/05/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر امور آموزشی دانشگاه
برگزاری کارگاه دو روزه آشنایی با سیستم مدیریت امور آموزشی هماوا برای کارشناسان آموزش معاونت آموزشی، دانشکده های تابعه و اقماری و مراکز آموزشی درمانی تابعه
معاونت آموزشی دانشگاه، کارگاه دو روزه آشنایی با سیستم مدیریت امور آموزشی هماوا را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیست و هشتم وبیست و نهم تیرماه برای کلیه کارشناسان آموزش معاونت آموزشی ستاد و دانشکده های تابعه و اقماری و کارشناسان آموزش مراکز آموزشی و درمانی تابعه برگزار نمود.
 ١٣:٢٢ - 1401/04/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرامور آموزشی دانشگاه
اطلاعیه فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشکده پرستار ی سلماس در سال 1401
اطلاعیه فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشکده پرستار ی سلماس در سال 1401
 ١٣:١٨ - 1401/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 صفحه بعدی >>