چاپ        ارسال به دوست

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

گزارش همایش مجازی کارنامه سلامت اجتماعی

 گزارش همایش مجازی کارنامه سلامت اجتماعی

سخنران اول

جناب آقای دکتر محمد احمدپور از دانشگاه علوم پزشکی بانه

موضوع:  تاسیس درمانگاه خیریه شفاگستر در بانه

آقای دکتر احمدپور در خصوص راه اندازی و تاسیس درمانگاه خیریه فرموند شهرستان بانه با مشکلات زیادی ازجمله  ( کمبود تجهیزات پزشکی  مانند سی تی اسکن  -وجود تعداد زیادی از بیماران خاص ؛ - وجود تنها یک بیمارستان عمومی در سطح شهر)؛ مواجه بودند و وجود یک درمانگاه به حل مشکلات مردم کمک بسیار زیادی میکرد ودر این خصوص همایشی مردمی با عنوان تعهد ،احترام و اعتماد و پاسخگویی برگزار گردید و به همت مسئولین و خیرین و عموم مردم این درمانگاه تاسیس و در حال حاضر به ارائه خدمات می پردازد .

سخنران دوم

سرکار خانم دکتر مریم مظاهری

موضوع: طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی نسخه نویسی اجتماعی با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر  سلامت در برنامه درسی بهداشت کارورزان پزشکی

خانم دکتر مظاهری ابتدا تعریف نسخه نویسی اجتماعی را ارائه نمودند : رویکردی است که براساس آن دامنه وسیعی از اقدامات غیر دارویی در اختیار مراقبین سلامت قرار می گیرد تا نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و روانی فرد مراجعه کننده را  مرتفع سازد . نسخه نویسی اجتماعی توسط پزشکان یک رویکرد علمی و انسان دوستانه ای است که در آن بیماران با شرایط زندگی ناسالم، به خیرین و شهروندان داوطلب ؛موسسات خیریه و تشکل های مردمی مرتبط با تعین گره های اجتماعی سلامت معرفی می گردند.

همچنین فرمودند :درحال حاضر محتواهای برنامه های آموزشی پزشکی عموما بیماری محور بوده و سلامت نگری مورد بی توجهی قرار گرفته است که باید بازنگری در کوریکولوم های پزشکی انجام شود و نسخه نویسی اجتماعی به برنامه درسی افزوده شود.در این راستا ما نسخه نویسی اجتماعی را به عنوان درس تک واحدی از 4 واحدی انتخاب کردیم .

 

 

سخنران سوم  :

جناب آقای دکتر عبدالرحیم حزینی

موضوع: حمایت و مراقبت از بیماران صعب العلاج

دکتر حزینی اولین کسی  هستند که خیریه طب تسکینی رادر ایران  اجرا کردند .

آقای دکتر حزینی ابتدا تعریفی از طب تسکینی ارائه نمودند و فرمودند:روش مراقبت تسکینی بهترین پاسخ انسانی به بیماری های بدون درمان و سخت مانند برخی سرطان است و اهدافش بهبود مداخله برای درد و نشانه های رضایت بیمار و خانواده و رضایت شغلی پرستاران هست.

اثرات طب تسکینی در جامعه و نظام سلامت: 1-کاهش هزینه ها 2-ارتقا سلامت جامعه 3- افزایش سطح آگاهی و اطلاعات  4- تغییر سبک زندگی و تغییر نگرش جامعه

اصولا تیم طب تسکینی باید متشکل از یک روانشناس یک ماما یا پرستار یا یک مددکارباشد اما درمواقعی که امکانات کم باشد یک نفر هم می تواند اینکار را انجام دهد.  

کار طب تسکینی این است که به بیمار مراقبت ارائه می دهد( مخصوصا مراقبت بعد سرطان) و باعث می شود مشکلات و نیازهای بیمار و خانواده را از دیدگاه غیر درمانی از جمله بعد  انسانی ،اجتماعی، معنوی ،روحی و روانی  برطرف شود.

 

سخنران چهارم

جناب آقای دکتر محمد حسین دلشاد از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

موضوع: طراحی ،اجرا و استقرار و ارزشیابی پایگاه های آموزشی تحقیقات سلامت اجتماعی از طریق تعین الگوی هماهنگ و مرجع محور در جهت عملیاتی سازی نظام آموزشی پزشکی پاسخگو

این برنامه در سطح کشور برای اولین بار انجام شده است و هدف کلی این طرح : 1- طراحی ،اجرا واستقرار عملیاتی و ارزشیابی پایگاه های آموزشی تحقیقات سلامت اجتماعی برپایه مدل CARE به عنوان نظام تشکیلاتی در راستای تقویت پاسخگویی اجتماعی ایران. 2- ارتقای پاسخگویی در عرصه آموزش سلامت اجتماعی در آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 3- تبیین فرایند اجتماعی شدن سلامت در دانشگاه

یکی از راهبردهای توسعه تصمیم گیری مبتنی بر شواهد؛پاسخگویی اجتماعی است . سازمان بهداشت جهانی مفهوم پاسخگویی اجتماعی را چنین تعریف کرد: تعهد دانشگاه های علوم پزشکی برای هدایت آموزش خدمات و تحقیقات خود در جهت تامین اولویت های بهداشتی جامعه ؛منطقه و یا ملتی که مسئولیت ارائه خدمت به آنها را برعهده دارند.

* نتایج حاصل از این برنامه برطرف شدن شکاف برنامه پاسخ گویی اجتماعی در خصوص توسعه برنامه پایگاه های آموزشی تحقیقات سلامت اجتماعی بر پایه مدل CAER

-درگیری کارکنان مراکز جامع سلامت؛ اساتید؛دانشجویان ؛سیاست گذاران ومردم با آموزش عوامل تعین کننده اجتماعی و مباحث پژوهشی سلامت اجتماعی و تقویت نقش کارشناسان در راستای اجرای برنامه های پشتیبانی طرح عدالت و تعالی در دانشگاه

-برگزاری جلسات اختصاصی مرتبط با مباحث پایگاه های تحقیقاتی سلامت اجتماعی  بویژه در هیات رئیسه دانشگاه

-طراحی و برگزاری فراخوان همکاری محققان در حوزه اجتماعی سلامت

-ایجاد و دسته بندی اولویت های پژوهشی حوزه اجتماعی دانشگاه

-برقراری ساز و کار تعامل بیشتر مدیران پایگاه با سیاست گذاران و آشنایی آنها با محیط های پاسخگویی

-طراحی وب سایت اختصاصی پایگاه های تحقیقات سلامت اجتماعی دانشگاه

-کسب مقام برتر در کشور ؛چاپ کتاب وطراحی و چاپ نشریه اختصاصی با عنوان گاهنامه حوزه اجتماعی

-تدوین آئین نامه های مختلف ؛ ارائه و تصویب پایگاه های تحقیقات سلامت و برنامه ریزی برای تعین شاخص های پاسخگویی.- فعال سازی شورای پژوهش در معاونت بهداشتی

-حمایت از طرح های تحقیاتی آموزش سلامت ؛ طراحی و استقرار و پیاده سازی عملیاتی پایگاه های آموزشی.

 

سخنران پنجم

سرکار خانم دکتر لیلا جویباری از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

موضوع: روایت پژوهی

روایت پژوهی مطالعه تجربه افراد از طریق داستان هایی که روایت می کنند.هدف روایت پژوهی شناخت تجربیات فردی و معنای آنها است. یک روایت باید 3 بخش داشته باشد 1- زمان بندی 2-علیت 3- کشش و جذابیت

روایت پژوهی از دو نظر مهم است : 1- طرح پژوهش 2- خروجی پژوهش

 تحلیل روایت یا روایت پژوهی یک روش شناسی کیفی جدید است که بر داستانهای زندگی به عنوان جوهره علوم مردم گراتمرکز دارد.

مسائل درمانی و بهداشتی را می توان از طریق فرایند روایت بیان کرد. روایت درمانی در مشاوره و روانشناسی  هم کاربرد دارد.

انواع تحقیقات روایتی : 1- پرادایمی 2- نقل قول (روایت توصیفی) .؛ روایت پرادایمی داستانها را بعنوان داده هایش جمع آوری نموده تا با استفاده از روندهای تحلیلی پرادایمی ،طبقه بندی و مقوله هایی از مولفه های مشترک در این پایگاه داده بدست بیاورد. روایت نقل قول: به جمع اوری رویدادها و وقایع به عنوان داده هایش مبادرت ورزیده و با استفاده از روندهای تحلیلی نقل قولی؛روایت های توصیفی را ایجاد میکند.

بنابراین ما می توانیم از داستانها ؛مصاحبه ها؛ تاریخجه های زندگی؛ مجلات؛عکس ها و سایر مصنوعات استفاده کنیم و آنها را روایت و بازسازی کنیم و به شکل زنجیره وار دربیاوریم وبرای بیان بهتر استفاده کنیم.

 

 

سخنران ششم

جناب آقای دکتر جواد زارعی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

موضوع: ایجاد بانک اطلاعاتی برای پشتیبانی از تحقیقات در مورد بیماری کووید 19

فرایند اجرای برنامه ثبت کووید به عنوان اولویت بنیادی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در اسفند 98

-برگزاری جلسات ،طراحی مجموعه داده ها،طراحی فرم ها ،تعین فرایند جمع آوری مطالعه  در فروردین 99

-طراحی نرم افزار ،تصویب پروپوزال ،اعلام رسمی به وزارت و شروع پایلوت برنامه در بیمارستان رازی بعنوان مرکز معین در اردیبهشت  99

مجموعه داده های نظام ثبت: فرم 1- اطلاعات  اولیه بیماران  .       فرم 2 -شرح حال و معاینه فیزیکی

  فرم 3 -یافته های تصویر برداری برای بیماران.        فرم 4- سایر یافته های مهم تشخیصی

فرم 5 –سیر بالینی و پیامد درمان.        فرم 6 – پیگیری درمان دو هفته بعد ترخیص   

*دستاوردهای حاصل از برنامه ثبت: 1-  پشتیبانی از تحقیقات (چاپ مقاله ، انجام 8 طرح تحقیقاتی ، انجام 4 پایان نامه دکتری و 2 پایان نامه ارشد).  2- استفاده در سیاست گذاری ( تهیه گزاره برگ شماره 20 وزارت بهداشت در زمینه کووید19 و ارسال به تمامی دانشگاه های کشور-تصویب اصلاح فرم های پرونده های بستری بیماران کرونا تعیین مشکلات ساختاری مدیریت اطلاعات سلامت در ایران در اپیدمی بیماری کرونا – پیشنهادایجاد سامانه اکترونیک یکپارچه ثبت بیماریها )

 

سخنران هفتم

سرکار خانم دکتر اعظم چوپانی از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی

موضوع:مشارکت جامعه در روستاها در شرایط پاندمی چگونه می تواند به نظام سلامت کمک کند؟ مورد مطالعه روستای گلین قیه – آذربایجان شرقی

مشارکت جامعه یکی از اصول اساسی مراقبتهای بهداشتی است که در بیانه آلماآتا آورده شده است. هدف از مشارکت جامعه درگیرکردن مردم در تصمصم گیری ها؛ برنامه ریزی  ها ؛طراحی ؛حاکمیت و ارائه خدمت و سیاستها می باشد. همیشه مشارکت دادن نیروهای داوطلب به عنوان یک راهکار مناسب برای گسترش خدمات بهداشتی در جامعه مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدای شروع پاندمی کرونا ؛ در یکی از روستاهای آذربایجان شرقی نوآوری در خصوص مشارکت جامعه در کنترل بیماری با مشارکت جوانان مرکز جامع سلامت و بسیج  با عنوان پویش مردمی (هاممولخجان)به وجود آمدو در مدت زمان اجرای این طرح موردی از مرگ و میر در روستا گزارش نشد.

این نوآوری با سه تم اجرا شد :1- تم مدیریت و رهبری مانند مشارکت مردمی از طریق دهیاری ها و شورای اسلامی روستا با هماهنگی مرکز بهداشتی درمانی روستا و همچنین نیروهای بسیج و مردمی مدیریت شد.

2- تم اعتماد که شامل کارتیمی و اعتماد بود مانند دوختن ماسک پارچه ای ؛ ضدعفونی کردن معابر؛ اندازه گیری درجه حرارت افراد ورودی یه روستا ؛پخش محلول ضدعفونی به درب منازل

 3-  ودرنهایت تم شفافیت که شامل شفافیت و پاسخگویی بودکه مسئولین گزارش مالی شفافی از نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی ارائه شد ،

  

سخنران هشتم

سرکار خانم دکتر زهرا سبزی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

موضوع: مشارکت داوطلبانه در فعالیتهای جامعه محور؛هیات علمی به عنوان سفیر سلامت

خودمراقبتی به معنی فرایند حفظ سلامتی از طریق رفتارهای سالم؛ توجه و مدیریت ناخوشی و بیماری می باشد. خودمراقبتی  فردی رویکردی است که طی آن سیستم بهداشت و درمان سعی دارد افراد را درزمینه آن توانمند سازد به همین منظور در راستای افزایش سواد سلامت و توانمندسازی جامعه برای خود مراقبتی؛وزارت بهداشت ازسال 93 تربیت سفیر سلامت را آغاز کرده است.

 در این طرح ؛ خانم دکترسبزی با شیوع بیماری کرونا به عنوان یک عضو هیئت علمی در مرکز تلفنی پاسخگویی اجتماعی به طور داوطلبانه حضوریافتند و از این طریق آموزش های لازم را به بیماران مشاوره می دادند

 همچنین نتایج حاصل از این برنامه باعث ارتقا خود مراقبتی بیماران و ارتقا سلامت جامعه شد.


٠٨:٢٨ - 1402/09/05    /    شماره : ٥٨٢٠٩    /    تعداد نمایش : ١٦١خروج