چاپ        ارسال به دوست

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

همایش کلان مناطق در همگرایی علوم پزشکی

جلسه همایش کلان مناطق در همگرایی علوم پزشکی در مورخ بيست اسفند سال جاري در ساعت 12- 14:30 توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان بصورت وبینار برگزار گردید.
 
جناب آقاي دكتر حسن زاده دبير شوراي عالي برنامه ريزي وزارت ابتدا در خصوص مفهوم همگرایی توضیحاتی ارائه دادند و در ادامه به علت اصلی گرایش به همگرایی پرداخته شد از آنجاییکه که دانشگاه ها قادر نسیتند مسائل متنوع و پیچیده جامعه را با تمرکز بر فعالیت های تک رشته ای حل کند و رضایت ذینفعان آموزش عالی از جمله دانشجویان، کارفرمایان، صنعت را تامین نمایند ناگزیر از همگرایی هستند. بر این اساس جناب دكتر حق دوست، متذكر شدند با توجه به اینکه مسائل جدید داریم که حل آن نیازمند دانش جدید است، پارادایم جدید(توجه به میان رشته ای آموزش و پژوهش تفاوت کرده است)، ذخیره زمان، هزینه کم باید رویکرد همگرایی را داشته باشیم.
همگرایی کمتر به آموزش و بیشتر به مهارت های حل مسئله توجه دارد. در واقع مهارت های حل مسئله حاصل میان رشته ای است. جهت ایجاد همگرایی در دانشگاه ها ابتدا باید در نگرش (نگاه زیر گروه های مختلف به یکدیگر، احساس نیاز افراد به دانشبه دانش در رشته های مختلف، انگیزه افراد برای تحصیل در سایر رشته ها، علاقه افراد برای تحصیل در سایر رشته ها) افراد تغییراتی بوجود آید. سپس ساختار(امکان تشکیل کارگروه ای نامتجانس، امکان جذب تخصص های جدید و متفاوت امکان انجام تحقیقات بین رشته ای، امکان تحصیل بین رشته ای و امکان تعامل بین رشته ای) برای آن بوجود آید در ادامه از مدل هایی(مدل طراحی کوریکولوم، مدل نظارت های کلان، مدل کارآموزی و ...) جهت ایجاد  همگرایی استفاده گردد تا در نهایت به مرحله اجرا (همکاری درون گروهی، بین گروهی، بین دانشکده و بین دانشگاهی)و ارائه خدمات(همکاری بین رشته ای در تشخیص بیماری، درمان بیماری، در بهداشت  و پیشگیری و تولید دارو و تجهیزات) برسد.
عوامل موثر در اثربخشی همگرایی شامل عوامل سازمانی، بین فردی، فیزیکی، تکنولوژی و اجتماعی فرهنگی مطرح شد. در ادامه همایش به اقداماتی که کلان مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7و 10 در راستای همگرایی به انجام رسانده بودند پرداخته شد.
پیشنهادات و نتایج قابل انتظار کلان منطقه 10 شایان توجه بود كه شامل موارد ذيل مي باشد:
 همگرایی میتواند راه حلی برای مسائل و چالش های مختلف باشد.
 دعوت از متخصصان علوم مختلف در نقاط همگرایی باعث تدوین راه حل یکپارچه و همسان خواهد شد.
  شاخص های این کارگروه نیاز به تعاریف ساده ولی دقیق دارد.


١٠:٢١ - 1401/12/22    /    شماره : ٥١٣٦٩    /    تعداد نمایش : ٤٠٢خروج