چاپ        ارسال به دوست

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

برگزاری جلسه تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش توسط كميته پژوهش در آموزش دانشگاه

به گزارش مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC)، جلسه کمیته پژوهش در آموزش در روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 با حضور مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و اعضای کمیته در سالن اندیشه مرکز مطالعات دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه اولویت های پژوهشی ارسالی از دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند در نهایت در پنج حیطه (یادگیری الکترونیکی، ارزشیابی، طراحی و تولید محصولات آموزشی، مدیریت و رهبری، تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی) جمعاً 11 اولویت پژوهشی تصویب شد در ذیل خبر درج گردیده است. همینطور در سایت دانشگاه و معاونت آموزشی و EDC نیز اطلاع رسانی شده است.

اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه شامل:
در حیطه یادگیری الکترونیکی
1-    توسعه فناوری اطلاعات در حیطه یادگیری الکترونیکی
2-    روش ها و استراتژی های تدریس اثربخش در حیطه یادگیری الکترونیکی

در حیطه ارزشیابی
1-    طراحی و ارزشیابی روش های جدید ارزشیابی آموزش های تئوری و عملی
2-    استانداردسازی شیوه ای ارزشیابی به منظور سنجش صلاحیت های پایه و بالینی در گروه های آموزشی، دروس تئوری و عملی
3-    بررسی اثربخشی ارزشیابی تکوینی و تراکمی

در حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی
1-    طراحی و ارزشیابی محصولات جدید آموزشی

در حیطه مدیریت و رهبری
1-    بررسی راهکارهای کاهش هزینه‌های آموزشی غیرضروری وتامین منابع پایدار ( بودجه بندی هوشمند)
2-    ارزیابی زیرساخت های لازم برای پیشبرد اهداف آموزشی(نیروی انسانی، تجهیزات و فضا)
3-    بررسی چالش ها و راهکارهای ارتقا بهره وری و عدالت آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی

در حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
1-    بررسی کارآیی دروس ارائه شده در کوریکولوم های آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه
2-    تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای مهارتی مورد نیاز در محیط کار


١٥:٣٦ - 1401/12/09    /    شماره : ٥١٠٧٦    /    تعداد نمایش : ٤٧٩خروج