چاپ        ارسال به دوست

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه 15/9/1401 با محوريت آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه 15/9/1401 با محوريت آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه با حضور معاونت محترم آموزشی و رؤسای محترم دانشکده های تابعه و مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اساتيد محترم تدوين كننده كتاب سبز دانشگاه تشکیل گردید. در اين جلسه با توجه به اهميت مرجعيت علمي و نيل به مرجعيت دانشگاه در راستاي  كتاب سبز ويرايش شده سال 99بعد از بحث و بررسي و ويرايش برخي نكات كتاب مذكور به تاييد و تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسيد و مصوبات شورا در جهت ويرايش حوزه ها و نيز سياست گذاري دانشگاه براي نيل به مرجعيت علمي مورد ارزيابي و برنامه ريزي قرار گرفت. مقرر گردید در جهت اجرا و پیگیری محتواي كتاب سبز و ماموریت دانشگاه در خصوص مرجعیت علمی، تمام دانشگاه از جمله معاونت ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی همکاری و مشارکت لازم را با کارگروه مرجعیت علمی بعمل آورند.


١٤:٢٥ - 1401/10/07    /    شماره : ٤٩٣٣٣    /    تعداد نمایش : ٣١٠خروج