فرم های مورد نیاز ثبت نام

چک لیست و تعهدنامه

فرم اطلاعات دانشجویی (تکمیل توسط کلیه پذیرفته شدگان)

فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاه ها(تکمیل توسط کلیه پذیرفته شدگان)

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه یک، رزمندگان و ایثارگران(تکمیل توسط پذیرفته شدگان سهمیه منطقه یک،رزمندگان و ایثارگران )

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه دو ، سه (تکمیل توسط پذیرفته شدگان سهمیه منطقه  دو، سه)

دریافت فایل Word تعهد پردی خودگردان(تکمیل توسط پذیرفته شدگان شهریه پرداز)

فرم رفتار و پوشش حرفه ای (تکمیل توسط کلیه پذیرفته شدگان)

فرم معاینات بهداشتی (تکمیل در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامتی و بهداشتی)

فرم تعهد محضری خدمات رفاهی

فرم اظهارنامه انضباطي دانشجویان جدید الورود

فرمت سند تعهد موضوع آیین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی (تکمیل با حضور نماینده مور حقوقی پس از ثبت نام، زمان اطلاع رسانی خواهد شد)

(جدید)فرمت سند تعهد افزایش ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی (تکمیل با حضور نماینده مور حقوقی پس از ثبت نام، زمان اطلاع رسانی خواهد شد)

(تکمیل با حضور نماینده مور حقوقی پس از ثبت نام، زمان اطلاع رسانی خواهد شد)

فرم تعهد نامه پرداخت شهریه پردیس خودگردان