English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٣ اسفند ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

وظیفه این شورا بررسی و معادل سازی و پذیرش دروسی که دانشجو در دانشگاه های دیگر یا سایر مقاطع تحصیلی گذرانده است می باشد. از سال 94 تا کنون دو بار شورا تشکیل شده است.


نام و نام خانوادگی

سمت

پروفسوردکتر محمدی فلاح

معاون آموزشی دانشگاه

خانم  دکتر نوروزی نیا

مدیری تحصیلات تکمیلی دانشگاه

آقای دکتر عباسی وش

قائم مقام معاون آموزشی و مدیر امور اموزشی دانشگاه

پروفسوردکتر حضرتی

عضو هیات علمی شورا

پروفسوردکتر عبدی راد

عضو هیات علمی شورا

آقای بنی آدم

رئیس اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه