English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

شرح وظایف


*امور مربوط به کلیه مکاتبات اداری با توجه به تفویض اختیار و هماهنگی بین واحد ها 
*ثبت نام اينترنتي و پذیرش دانشجویان بر اساس اطلاعات سازمان سنجش و آموزش کشور به تفکیک نيمسال اول و دوم 
*بررسي و چك نمودن كليه پرونده هاي دانشجويان جديد الورود از نظر مدارک ثبت نامی 
*
معرفی و برگزار نمودن امتحانات دستیاری
*امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف ترم 
*انجام کلیه اقدامات ویژه دانشجویان انتقالی پس از رسیدن پرونه ها از دانشگاه مبداء 
*انجام امور مربوط به انتقال ، تغییر رشته ، میهمان و ترم تابستانی دانشجویان کلیه رشته ها
*انجام مکاتبات اداری در خصوص دانشجویان میهمان- انتقالی توام با تغییر رشته دانشجویان تمامی رشته ها
*ارسال مدارک تحصیلی دانشجویانی متقاضي انتقالي به دانشگاه مقصد
*ارسال نمرات دانشجويان ميهمان به دانشگاه مبدا
*برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه 
*نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی
*نظارت بر امور دانشجویان بورسیه دانشگاه
*برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
*برگزاری آزمونهای دوره های دکتری تخصصی رشته های موجود
*جمع آوری و تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی دانشگاه

 

معرفی کارکنان


 نام : علی

 نام خانوادگي : بنی آدم

 سمت : رئیس اداره پذیرش وثبت نام

 تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 شماره تماس : 31937213-044

 شماره داخلی : 213

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه

 

معرفی کارکنان


 نام : رضا

 نام خانوادگي : علی زاده

 سمت : کارشناس اداره پذیرش وثبت نام

 تحصيلات : کاردانی کامپیوتر

 شماره تماس : 31937136-044

 شماره داخلی : 136

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه

 

معرفی کارکنان


 نام : مصلح

 نام خانوادگي : حاجی زاده

 سمت : کارشناس اداره پذیرش وثبت نام

 تحصيلات : کارشناسی مدیریت آموزشی

 شماره تماس : 31937136-044

 شماره داخلی : 136

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه

 

معرفی کارکنان


 نام : شهناز

 نام خانوادگي : پسندیده

 سمت : کارشناس اداره پذیرش وثبت نام

 تحصيلات : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

 شماره تماس : 31937329-044

 شماره داخلی : 329

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه

 

معرفی کارکنان


 نام : سیمین

 نام خانوادگي : جعفری

 سمت : کارشناس اداره پذیرش وثبت نام

 تحصيلات : کارشناسی ادبیات فارسی

 شماره تماس : 31937214-044

 شماره داخلی : 214

 محل خدمت : معاونت آموزشی دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه