English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٤٠٢

رویکرد های حراست دانشگاه در حوزه سلامت:


1.     صیانت از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2.     پایبندی به منشور اخلاقی حراست بر اساس سه رکن قانون، شرع و اخلاق.

3.     حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی دانشگاه با ایجاد محیطی آرام در رسیدن به اهداف حوزه سلامت.

4.     ضمن حفظ جایگاه حراست، احساس تقابل با مدیران بوجود نیاید بلکه حفظ جایگاه مدیران به عنوان سرمایه های کشور انجام گیرد.

5.     جذب حداکثری و دفع حداقلی، انعطاف به جای انتقام، همگرایی به جای واگرایی، پیشگیری به جای مچ گیری، دوری از افراط و تفریط.

6.  داشتن گرایش و با تعلقات خاص در شان حراست نبوده و باید مشاوری امین و تصمیم سازی صادق برای مدیران باشد.

7. حفظ و صیانت از آبروی مردم.