English|صفحه اصلی حوزه ریاست| سایت اصلی دانشگاه      امروز: يکشنبه ٠٦ اسفند ١٤٠٢

profile
وحید خیوه

مسئول دفتر ریاست دانشگاه

31937123

04432229059

 • ساماندهی امورات اداری و دفتری
 • تنظيم برنامه های روزانه، جلسات، ملاقات ها، ماموریت ها و بازدید های ریاست محترم دانشگاه
 • پاسخگویی به تلفن ها و مراجعان مربوطه
 • انجام سایر امورات محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

profile
رضا کریمی

مسئول دفتر رئیس دفتر ریاست دانشگاه

31937244 - 32247715

04432229059

 • ساماندهی امورات اداری و دفتری
 • تنظيم برنامه های روزانه، جلسات، ملاقات ها، ماموریت ها و بازدید های رئیس محترم دفتر ریاست دانشگاه
 • پاسخگویی به تلفن ها و مراجعان مربوطه
 • انجام سایر امورات محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مافوق

profile
فاطمه قدیمی رضائی

کارشناس دفتر ریاست

31937137 – 32224080

04432229059

 • انجام کلیه امور مربوط به هیأت رئیسه
 • انجام کلیه امور مربوط به هیأت های بدوی و تجدید نظر انتظامی اعضای هیأت علمی
 • انجام کلیه امور مربوط به ارزشیابی مدیران دانشگاه و همکاران دفتر ریاست
 • انجام و پیگیری کلیه امور محوله از طرف مسئول مافوق

profile
زهرا علیزاده

کارشناس امور پیگیری¬ها و کارشناس امور بانوان

31937137 – 32222000

04432229059

 • پيگیری و پاسخگویی به كلیه نامه های محوله از طرف مسئول مافوق
 • انجام كليه مکاتبات درون و برون سازمانی (نامه های مربوط به مدیر کل امور مجلس، استانداری و ...)
 • انجام كليه مکاتبات و امورات مربوط به دفترامور بانوان

profile
صغری کنگرلویی

کارشناس اسناد و مدارک دانشگاه و کارشناس هسته تحقیق و نظردهی

31937137 – 32222000

04432229059

 • پایش وارزیابی بایگانی ها در واحدهای تابعه
 • انجام تمامی مراحل اخذ مچوز و امحاء اسناد راکد تمامی واحدهای تابعه
 • تکمیل پرونده گزینشی داوطلبان ادامه تحصیل در مقاطع عالی
 • جمع آوری استعلامات وطرح در هسته تحقیق و نظردهی جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص صلاحیت عمومی داوطلب
 • ارسال نتیجه نهایی گزینش صلاحیت عمومی داوطلب به معاونت آموزشی

profile
دکتر آرزو عاصمی

کارشناس بین المللی سازی دانشگاه

31937137 – 32237082

04432229059

 • امور بین الملل دانشگاه
 • انجام امور کنسولی (ویزا و اقامت) دانشجویان غیرایرانی
 • تایید استعلام بین المللی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه از مراجع خارجی
 • پذیرش دانشجویان غیرایرانی
 • تنظیم تفاهم نامه های بین المللی

profile
رضا احمد تباری

کارشناس دفتر ریاست

31937301

04432229059

 • پیگیری مکاتبات اداری ارسالی از طرف مقام مافوق
 • انجام و پیگیری کلیه امورات محوله از طرف مقام مافوق

profile
ولی محمدی

رئیس گروه آمار و کارشناس دفتر ریاست

31937301

04432229059

 • پیگیری و انجام کلیه امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از طرف مقام مافوق
 • هماهنگی و نظارت بر امورات مربوط به حوزه آمار دانشگاه
 • کارشناس تحلیل داده های دبیرخانه ثبت سرطان جمعیتی استان
 • مسئول پایش برنامه عملیاتی حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه
 • همکاری با دبیرخانه هیات امنای دانشگاه