English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٨ اسفند ١٤٠٢

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 87
بازديدکنندگان این صفحه: 40
کل بازديدکنندگان : 494366
بازديدکنندگان آنلاين : 1
آخرین بروزرسانی : 1402/09/15

اولین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز سه شنبه مورخ1402.1.29 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن یک عنوان پروپوزال به تصویب رسید و دو پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

دومین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز یک شنبه مورخ1402.2.31 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن یک عنوان پروپوزال به تصویب رسید و دو پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

سومین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز سه شنبه مورخ1402.3.30 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن 2 عنوان پروپوزال به تصویب رسید و3 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

 

چهارمین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز سه شنبه مورخ1402.4.13 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن 5 عنوان پروپوزال به تصویب رسید و 3 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

 

پنجمین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز دو شنبه مورخ1402.4.20 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن 8 عنوان پروپوزال به تصویب رسید و 3 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

 

ششمین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز سه شنبه مورخ1402.5.10 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن 10 عنوان پروپوزال به تصویب رسید و5 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

 

هقتمین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز دو شنبه مورخ1402.5.16 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن 10 عنوان پروپوزال به تصویب رسید و 4 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

 

هشتمین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز دو شنبه مورخ1402.5.30 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن 5 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

 

نهمین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز سه شنبه مورخ1402.6.14 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن 4 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.

 

 دهمین جلسه شورای پژوهشی سال 1402

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی روز سه شنبه مورخ1402.7.18 جهت بررسی عناوین پایان نامه های دانشجویی و پروپوزال های دانشجویی با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید و طی آن یک عنوان پروپوزال به تصویب رسید و4 پروپوزال دانشجویی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشروط به انجام اصلاحات خواسته شده از طرف شورای پژوهشی به تصویب رسید.