برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

           اندودانتیکس شاخه ای از علم دندانپزشکی است که با مورفولوژی، فیزیولوژی و پاتولوژی پالپ دندان و همچنین انساج اطراف دندان ارتباط دارد. هدف از درمان های اندودانتیک حفظ و بازگرداندن سلامتی بافت های اطراف ریشه می باشد. برای موفقیت در درمانهای اندودانتیک، دندانپزشک باید با علوم پایه چون بیولوژی پالپ نرمال، آناتومی و مورفولوژی دندان و ریشه، اتیولوژی، تشخیص و پیشگیری از بیماری های پالپ و پری آپیکال آگاهی داشته باشد و بتواند بیماریهای پالپ و صدمات وارده به آن و همچنین بیماریهای ناحیه پری آپیکال را تشخیص دهد و سپس درمان نماید.

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی اندودنتیکس

 

 

سامانه علم سنجی :

https://isid.research.ac.ir/Zahra_Borna

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Dehghani

https://isid.research.ac.ir/Shahryar_MirzazadBarajouq

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه عملی ایمپلنت جهت توانمندسازی دانشجویان دندانپرشکی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری کارگاه عملی ایمپلنت جهت توانمندسازی دانشجویان دندانپرشکی

روز جمعه مورخه 25 خرداد ماه 1403 ، دانشکده دندانپزشکی ارومیه با همکاری اساتید و متخصصین جراحی دهان ، فک و صورت ، دوره آموزشی مقدماتی ایمپلنت را در مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی برگزار نمود .

برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی

این دوره توسط اساتید دانشکده دندانپزشکی جهت توانمندسازی دندانپزشکان و دانشجویان در مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

تنظیمات قالب