برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

پروتزهای دندانی علم جایگزینی دندانها و انساج از دست رفته دهان و گاه سر و صورت جهت بازسازی ظاهر و عملکرد فرد ودر جهت بهبود کیفیت زندگی بیمار می باشد. گروه پروتزهای دندانی دارای ۳ رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از: الف) آموزشی،  ب) پژوهشی، . ج) درمانی

الف) آموزش: این گروه علاوه بر اموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی و دانشجویان تخصصی ( رزیدنت ها) عهده دار آموزش دروس وابسته به سایر رشته ها ی تخصصی و آموزشکده پروتزهای دندانی نیز می باشد.

Ø    در دوره عمومی دانشجویان دندانپزشکی در بخش پروتز:

·      تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز کامل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای کامل (۲ واحد کارگاهی) ترم۵

 پروتز کامل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۶

درمان بیماران با بی دندانی کامل (۱ واحد نظری) ترم ۸

کامل عملی ۱ و کامل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۶ و ۹

·      تعداد ۷ واحد در حوزه پروتز پارسیل میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای پارسیل (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵

پروتز پارسیل نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۷

پروتز پیشرفته نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰

پارسیل عملی ۱ و پارسیل عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد عملی) ترم ۷ و ۱۰

·     تعداد ۸ واحد در حوزه پروتز ثابت میگذرانند که به صورت واحدهای تئوری و عملی زیر ارائه می گردد:

مبانی پروتزهای ثابت (۲ واحد کارگاهی) ترم ۸

پروتز ثابت نظری ۱ (۱ واحد نظری) ترم ۹

پروتز پیشرفته نظری ۲ (۱ واحد نظری) ترم ۱۰

ثابت عملی ۱ و ثابت عملی ۲ (هر کدام ۲ واحد) ترم ۹ و ۱۰

·      و تعداد ۱۶ واحد دروس مرتبط با پروتز دارند که همه یا بخشی از آن را در بخش پروتز می گذرانند و عبارتند از:

مرفولوژی (۲ واحد کارگاهی) ترم ۴

پروتز پیشرفته عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

ایمپلنت (۱ واحد نظری) ترم ۱۱

ایمپلنت عملی (۲ واحد عملی) ترم ۱۲

دندانپزشکی تشخیصی ۷ (۱ واحد کارگاهی) ترم ۱۲

درمان جامع ۱ و درمان جامع ۲ (هر کدام ۲ واحد کارورزی) ترم ۱۱ و ۱۲

اخلاق پزشکی- تعهد حرفه ای و قانون (۱ واحد کارگاهی) ترم ۷

روانشناسی و مهارتهای ارتباطی (۲ واحد نظری) ترم ۵

کنترل عفونت (۱ واحد کارگاهی) ترم ۵

Ø    در دوره تخصصی پروتز که به صورت دوره ای ۳ ساله و ۶ ترم نیم ساله ارائه می گردد، دانشجویان (دستیاران تخصصی) ملزم به گذراندن ۱۱۱.۵ واحد در قالب واحدهای درسی زیر هستند:

·      تعداد ۱۲ واحد علوم پایه که در قالب علوم پایه مشترک (۹.۵ واحد) و علوم پایه اختصاصی (۲.۵ واحد) ارائه می شود:

واحدهای مشترک: آموزش پزشکی، روش تحقیق، فوتوگرافی، حاکمیت بالینی، فوریتهای پزشکی، قوانین پزشکی، کنترل عفونت

واحدهای اختصاصی: پاتولوژی، آناتومی، ایمونولوژی، فارماکولوژی

·      تعداد ۲ واحد علوم وابسته شامل رادیولوژی و سمینار بین بخشی

·      و تعداد ۹۸.۵ واحد دروس تخصصی رشته پروتز در حوزه تئوری و عملی

ب) پژوهش: این گروه در امر راهنمائی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی و تحقیقات بسیار فعال بوده و علاوه بر این همکاران به عنوان نماینده گروه در شورای پژوهشی دانشکده، مشاوره در امر پایان نامه ها ی تحقیقی سایر گروه ها و موسسات علمی کشور را نیز عهده دار می باشد.

ج) درمان : این گروه عهده دار آموزش عملی دانشجویان دوره دکترای عمومی و تخصصی در حوزه پروتزهای دندانی (پروتز کامل، پروتز پارسیل، پروتز های فک و صورت، و پروتز ثابت)، درمان ناهنجاری های مفصل گیجگاهی فکی ( TMJ)، و درمان های متکی بر ایمپلنت ثابت و متحرک می باشد.

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی پروتز

علم سنجی :

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Allahverdizade

https://isid.research.ac.ir/Loghman_Ghahremani

https://isid.research.ac.ir/Vahedeh_Gharekhani2

https://isid.research.ac.ir/Yaser_Hemmati

https://isid.research.ac.ir/Ayshin_Akbarzadeh

  • 1403/02/12 - 10:30
  • - تعداد بازدید: 496
  • - تعداد بازدیدکننده: 480
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد پیچیده جراحی

جلسه بحث و تبادل نظر با موضوع بررسی چالش های درمان های جراحی در قالب دوره های بازآموزی با هدف افزایش سطح علمی دندانپزشکان و دانشجویان ، روز پنجشنبه مورخه 30 فروردین 1403 ، با حضور اعضای محترم هیئت علمی و متخصصین محترم جراحی دهان فک و صورت ، در آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید .

جلسه بحث و تبادل نظر با موضوع بررسی چالش های درمان های جراحی در قالب دوره های بازآموزی با هدف افزایش سطح علمی دندانپزشکان و دانشجویان ، روز پنجشنبه مورخه 30 فروردین 1403 ، با حضور اعضای محترم هیئت علمی و متخصصین محترم جراحی دهان فک و صورت ، در آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید .

در این جلسه موارد مختلفی چون بازسازی فک های بشدت تحلیل رفته توسط ایمپلنت و عوارض کشیدن دندان در بیماران رادیوتراپی شده در ناحیه فک، جهت بهبود و ارتقاء کیفیت درمان در دندانپزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جلسات مذکور به صورت منظم در قالب های ارائه کیس به همراه امتیاز بازآموزی در سال جاری جهت افزایش توانمندی دندانپزشکان استان برگزار خواهد شد.

 

  • گروه خبری : آخرین اخبار
  • کد خبر : 5552
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تصاویر

تنظیمات قالب