برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تعریف گروه
رادیولوژی فک و صورت علم تهیه تصویر از ساختارهای آناتومیک این ناحیه به کمک اشعه ایکس است. گروه رادیولوژی فک و صورت دارای 3 رسالت اصلی می باشدکه عبارتند از :

الف) آموزشی ب) پژوهشی  ج) درمانی

الف) آموزش : گروه علاوه بر اموزش دانشجویان دوره دکتریعمومی و تخصصی عهده دار آموزش دروس وابسته به سایر رشته های تخصصی نیز می باشد.

ب) پژوهش : گروه در امر راهنمائی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی واجرای طرحهای تحقیقاتی فعال است.

ج)  درمان : گروه در امر تهیه انواع رادیوگرافی های لازم برای استفاده در تشخیص بیماریها، ارائه طرح درمان در سایر گروهها و ارائه مشاوره فعالیت می کند.

 

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی رادیولوژی

 

علم سنجی :

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Mostafavi

https://isid.research.ac.ir/Aisan_Ghaznavi

https://isid.research.ac.ir/Zohreh_Mousavi2

https://isid.research.ac.ir/Maruf_Noruzi

 

 

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی

این دوره توسط اساتید دانشکده دندانپزشکی جهت توانمندسازی دندانپزشکان و دانشجویان در مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

آغاز به کار مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

آغاز به کار مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه

مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه جهت برگزاری دوره های عملی تخصصی دندانپزشکی همچون دوره های عملی ایمپلنت ، دندانپزشکی دیجیتال ، دندانپزشکی زیبایی و ... راه ادازی گردید .

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد پیچیده جراحی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد پیچیده جراحی

جلسه بحث و تبادل نظر با موضوع بررسی چالش های درمان های جراحی در قالب دوره های بازآموزی با هدف افزایش سطح علمی دندانپزشکان و دانشجویان ، روز پنجشنبه مورخه 30 فروردین 1403 ، با حضور اعضای محترم هیئت علمی و متخصصین محترم جراحی دهان فک و صورت ، در آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید .

تنظیمات قالب