برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تعریف رشته :
ترمیمی رشته ای در دندانپزشکی است که هدف آن پیشگیری از آسیب دندانی و باز سازی دندانهای آسیب دیده از نظر فانکشن ، سلامتی و زیبایی میباشد.
بخش ترمیمی شامل بخش عمومی و تخصصی می باشد.مسئولیت اصلی در آموزش دانشجویان قبل از دکتری و پس از دکتری در امر دندانپزشکی ترمیمی، بازسازی دندانهای صدمه دیده به فانشکن، سلامت ، زیبایی و راحتی از دست رفته نرمال میباشد.
برنامه آموزشی شامل ارایه اطلاعات از طریق تدریس مطالب تئوری در سخنرانی،سمینارها و آموزش دور میزمیباشد.دیدگاه های درمانی از طریق فیلم ، دوره های پری کلینیک و مشابه سازی شرایطی مشابه با شرایط بالینی میباشد.
آموزش در بخش عمومی دندانپزشکی ترمیمی جهت توانمند سازی دانشجویان درمدیریت بیماران، تشخیص و درمان بیمارانی که نیاز به تشخیص و درمان جامع از دیدگاه ترمیمی دارند میباشد.درمانهای ترمیمی در بخش عمومی شامل ترمیم های ساده تا پیچیده آمالگام، ترمیم های ساده تا ترمیم های وسیع کامپوزیت های دندانهای قدامی و خلفی است.
در بخش تخصصی مطالب تئوری در زمینه دندانپزشکی ترمیمی ، درمانهای رستورتیو نواحی بی دندانی و اکلوژن و مواد دندانی ارائه میشود و جدیدترین مطالب مباحث فوق در ژورنال کلاب ها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
در قسمت بالینی بخش تخصصی علاوه بر انواع ترمیم های پیشرفته مستقیم آمالگام و مواد همرنگ آموزش شامل ترمیم های غیر مستقیم از جمله روکش ها مانند روکش های تمام سرامیکی و بریج های دندانی ثابت می باشند همچنین پروتز های
CAD- CAM ، انلی های فلزی و سرامیکی، ترمیم های سرامیکی یا سرامیکی- فلزی متکی بر ایمپلنت نیز در بخش تخصصی آموزش داده میشود. درمان بیماران دچار سایش های دندانی ساده تا پیشرفته و ترمیم های زیبلیی همچون انواع ونیر های سرامیکی نیز در بخش تخصصی مورد توجه،آموزش و درمان میباشد.
در بخش پژوهشی، این گروه در امر راهنمایی پایان نامه های دوره دکتری عمومی و تخصصی شرکت دارد و در زمینه تحقیقات بسیار فعال بوده و همکاران بخش به عنوان نماینده پژوهشی در شورای دانشکده در انجام طرح هایی در راستای ارتقا علم دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی فعالیت دارند. زمینه های تحقیقاتی شامل موارد ذیل است:
1-کاربرد مواد در پیش گیری از پوسیدگی دندانی
2-بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی و دیگر ویژگی های مواد ترمیمی دندانی از جمله کامپوزیت های رزینی، انواع پرسلن ها و دیگر مواد دندانی نوین ارائه شده
2-دوام بالینی انواع ترمیم ها
3-بررسی استفاده از مواد مختلف و روشهای مورد استفاده در درمان پالپ زنده
4- استفاده و مقایسه رو شهای نوین در بررسی های آزمایشگاهی و بالینی در رشته ترمیمی

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی ترمیمی

علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/MohammadAli_MohammadiTorkani

https://isid.research.ac.ir/Hafez_Vahedpour

https://isid.research.ac.ir/Negar_Soltanian

https://isid.research.ac.ir/Mahsa_Farshbafantic

https://isid.research.ac.ir/Salim_Hamidi

 

 

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری اولین دوره عملی ایمپلنتولوژی دیجیتال برای 30 نفر از دندانپزشکان استان توسط دانشکده دندانپزشکی

این دوره توسط اساتید دانشکده دندانپزشکی جهت توانمندسازی دندانپزشکان و دانشجویان در مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.

آغاز به کار مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

آغاز به کار مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه

مرکز آموزش های تخصصی دانشکده دندانپزشکی ارومیه جهت برگزاری دوره های عملی تخصصی دندانپزشکی همچون دوره های عملی ایمپلنت ، دندانپزشکی دیجیتال ، دندانپزشکی زیبایی و ... راه ادازی گردید .

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد پیچیده جراحی
به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر در رابطه با موارد پیچیده جراحی

جلسه بحث و تبادل نظر با موضوع بررسی چالش های درمان های جراحی در قالب دوره های بازآموزی با هدف افزایش سطح علمی دندانپزشکان و دانشجویان ، روز پنجشنبه مورخه 30 فروردین 1403 ، با حضور اعضای محترم هیئت علمی و متخصصین محترم جراحی دهان فک و صورت ، در آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید .

تنظیمات قالب