English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦

با سلام

بدین‌وسیله به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرانقدر می‌رساند، طبق مصوبه جلسه مشترک شورای محترم آموزشی و پژوهشی در تاریخ 21/09/95 و شورای محترم پژوهشی در تاریخ 22/09/95 در مورد زمان و نحوه ارائه واحد درسی پایان‌نامه دانشجویی موارد زیر تصمیم‌گیری و اجرا خواهد شد:

1.        حداقل فاصله زمانی از تاریخ تصویب پروپوزال تا جلسه دفاعیه برای ورودی‌های 90و91 شش ماه است.

2.        حداقل سه هفته قبل از تاریخ جلسه دفاعیه، باید پیش‌نویس پایان‌نامه در اختیار هیات محترم داوران و کارشناس پژوهشی دانشکده قرار گیرد.

3.        تعیین زمان دفاع بر اساس اولویت درخواست وقت دفاع از طرف دانشجو و صلاحدید معاون پژوهشی دانشکده انجام می‌گیرد.

4.      حداکثر زمان بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده پس از ارسال به ایمیل (omfurmia@gmail.com) و ارائه فرم تائید پروپوزال از گروه آموزشی مربوطه به کارشناس پژوهشی دانشکده، حداکثر دو ماه می‌باشد.

5.        فاصله بین ثبت موضوع تا ثبت پروپوزال باید حداقل دو ماه باشد.

6.        ابلاغیه شورای پژوهشی برای ورودی‌های 92 و به بعد:

ü     دانشجویان از ورودی 92 و به بعد، روند اجرایی پایان‌نامه خود را به ترتیب زیر پیش ببرند، چنانچه هرکدام از مراتب رساله‌ها درترم معین انجام نپذیرد، دانشجو درترم آتی رساله بعدی را نمی‌تواند انتخاب واحد نماید و نمره آن رساله توسط استاد محترم راهنما ناتمام اعلام خواهد شد.

a)       رساله 1: ترم 8 تصویب موضوع (نیاز به ثبت نمره توسط استاد راهنما در پایان‌ترم می‌باشد).

b)       رساله 2: ترم 9 تصویب پروپوزال(نیاز به ثبت نمره توسط استاد راهنما در پایان‌ترم می‌باشد).

c)       در صورت عدم ارائه واحد رساله(1و2): ترم 10( آزاد)

d)       رساله 4و3: ترم 12و11 اجرا و دفاعیه (نمره جلسه دفاع به‌عنوان نمره این دو قسمت است).

7.        هر استاد می‌تواند در سه پایان‌نامه به‌عنوان استاد راهنما و در پنج پایان‌نامه به‌عنوان استاد مشاور باشد.

8.        هر استاد می‌تواند پایان‌نامه اضافی (چهارم) را با شرایط زیر می تواند اخذ نماید:

-1     موضوع باید ابتدا به‌صورت طرح تحقیقاتی مطرح شود.

2-      مراحل تصویب طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه گذرانده شود.

3-   بعد از مصوب شدن تصویب طرح، استاد راهنما باید تقاضای پایان‌نامه شدن موضوع طرح را در شورای پژوهشی دانشکده مطرح و در صورت تصویب، تعهد کتبی مبنی بر Acceptance یک مقاله Scopus قبل از تعیین وقت دفاع ارائه نماید در غیر این صورت پایان‌نامه مورد قبول قرار نگرفته و کلیه تبعات قانونی و اداری آن متوجه استاد راهنما و دانشجو می‌باشد.

یادآوری: بدین‌وسیله به عرض می‌رساند که کلیه قوانین مربوط به طرح‌های تحقیقاتی بر اساس قوانین مصوب در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به قوت خود باقی است.

 

فرم شماره 1

فرم پروپوزال پایان نامه

فرم شماره 2

فرم شماره 3 تایید اصلاحیه پروپوزال

فرم شماره 4 اعلام آمادگی برای جلسه دفاعیه

فرم شماره 5 فرم تعیین وقت دفاع پایان نامه دانشجو

دریافت مجوز برای دفاع نهايي از پايان نامه

فرم شماره 6 نمره نهایی جلسه دفاعیه

فرم شماره 7 اصلاحات پایان نامه بعد جلسه دفاعیه

فرم رسید پایان نامه

فرم ثبت اطلاعات و روند پیشرفت پایان‌نامه