English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧

 

برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

ردیف

توضیح

دریافت فایل

1

برنامه آموزشی کریکلوم قدیم

دریافت فایل

2

برنامه آموزشی کریکلوم جدید

فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5

3

برنامه آموزشی مقطع علوم پایه ورودی 91

دریافت فایل

4

برنامه بخشها و کلاسهای دانشجویان ورودی 89 دندانپزشکی ( ترم11)

دریافت فایل

5

برنامه بخشها و کلاسهای دانشجویان ورودی 90 دندانپزشکی ( ترم9)

دریافت فایل

6

برنامه بخشها و کلاسهای دانشجویان ورودی 91 دندانپزشکی ( ترم8)

دریافت فایل

7

برنامه هفتگی دانشجویان ورودی92  بین الملل در نیمسال دوم 95- 94 ( ترم5)

دریافت فایل

8

برنامه هفتگی دانشجویان ورودی92 در نیمسال دوم 95- 94 ( ترم6)

دریافت فایل

9

برنامه هفتگی دانشجویان ورودی93 در نیمسال دوم 95- 94 ( ترم4)

دریافت فایل

10

برنامه هفتگی دانشجویان ورودی 94

دریافت فایل

11

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94

دریافت فایل

12

جدول دروس دوره دکتری عمومی دندانپزشکی

دریافت فایل